+90 531 340 53 32

 

 

 

.::.  Ticaret Hukuku

 

 

 

Kolu Kanadı Kırık, Uçamayan Kuş'a Kol Kanat Olmak, Vazifemizdir.Ticaret Hukuku alanında bütün ticari işletmelere ve şirketlere hukuki mevzuda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Ticaret Hukuku; insanların ticari ilişkilerinde meydana gelen uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıkları çözen, mağduriyetleri engelleyen hukuk alanıdır.


Ticaret hukuku, sürekli yeni bilgiler edinmeyi ve pratikteki uygulamalarının takibin de zorunlu şekilde yapmayı gerekli kılar. Sağlıklı ticari ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesini sağlamak için bu hukuk disiplininin düzenlemeleri hayati önem taşır.


Ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, taşıma hukuku, sermaye piyasası Hukuku, deniz ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, sigorta hukuku, rekabet hukuku gibi diğer hukuk dalları da bu kapsamda değerlendirilmekte ve ele alınmaktadır.